XEM TRUYỀN HÌNH ONLINE

XEM TRUYỀN HÌNH ONLINE


XEM TRUYỀN HÌNH ONLINE

ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG NHẬP

Đăng ký thành viênĐăng nhậpQuên mật khẩuThử lạiTrợ giúpThoát đăng xuất

XEM TRUYỀN HÌNH ONLINE


XEM TRUYỀN HÌNH ONLINE

XEM TRUYỀN HÌNH ONLINE

XEM TRUYỀN HÌNH ONLINE


XEM TRUYỀN HÌNH ONLINE

BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN - TIN TỨC TỔNG HỢP 24/7
1 Diễn Võ đài hạng nặng Kênh W.W.E XEM

Bản đề nghị ghi thu, ghi chi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phạm Hòa (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:59' 15-02-2016
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NAM THÁI SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/BĐN-THPT Hòn Đất, ngày 26 tháng 11 năm 2014


BẢN ĐỀ NGHỊ
Ghi thu, ghi chi quỹ học phí năm 2014

Kính gửi: Sở Tài chính Kiên Giang.

Căn cứ Quyết định số: 22/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Quy chế Chi tiêu nội bộ Trường THPT Nam Thái Sơn năm học 2014-2015;
Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc thu, chi Ngân sách năm 2014. Tổng số thu phí và lệ phí Học kỳ I - Năm học 2014-2015 của Trường THPT Nam Thái Sơn là: 181.147.500 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi mốt triệu, một trăm bốn mươi bảy ngàn, năm trăm đồng chẵn).
Nay Ban Giám hiệu Trường THPT Nam Thái Sơn lập Bản đề nghị ghi thu, ghi chi số tiền thu học phí năm 2014 là: 181.147.500 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi mốt triệu, một trăm bốn mươi bảy ngàn, năm trăm đồng chẵn).
Nay Ban Giám hiệu Trường THPT Nam Thái Sơn kính trình lên Sở Tài chính Kiên Giang xem xét việc ghi thu, ghi chi số tiền thu học phí trên.
Ban Giám hiệu Trường xin chân thành cảm ơn./.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;
- Lưu: VT.

 
Gửi ý kiến

Chương Trình Truyền Hình - Game Show Hay Nhất Trong Ngày
20h:00 1 Phim hay mỗi ngày (HD) Kênh VTC7 XEM